Ved inngåelse av avtale om Eurocard Corporate Gold med firmaansvar kreves det at daglig leder/prokurist signerer på vegne av firmaet. For å signere elektronisk må personlig BankID/BankID for mobil benyttes.

I henhold til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (Money Laundering Act) er vi forpliktet til å innhente informasjon om selskapets eierstruktur og selskapets reelle eier, samt informasjon om den reelle eier er en politisk eksponert person (PEP) Vi anbefaler derfor at du som ny kunde har opplysninger om eierstruktur og reell eier tilgjengelig for å fullføre søknaden

Maks 21 tegn

Organisasjonsnummer må bestå av 9 siffer.

Kontroller at organisasjonsnummer er korrekt utfylt.


Personlig informasjon – Daglig leder/prokurist


DDMMÅÅXXXXX

Vennligst kontroller at fødselsnummer er korrekt utfylt. Denne søknaden krever verifisering og signering ved bruk av personlig BankID som er knyttet opp til riktig fødselsnummer.

Vennligst kontroller at fødselsnummer er korrekt utfylt. Denne søknaden krever verifisering og signering ved bruk av personlig BankID som er knyttet opp til riktig fødselsnummer.

Fornavnet må bestå av minimum 2 bokstaver.

Etternavnet må bestå av minimum 2 bokstaver.

F.eks. 44556677

Fyll inn nummer uten mellomrom eller bindestrek.

Obligatorisk informasjon. Mobilnummer mangler eller er feilaktig.

Kun daglig leder/prokurist kan fylle ut søknaden og signere denne elektronisk ved bruk av personlig BankID.

Kun daglig leder/prokurist kan fylle ut søknaden og signere denne elektronisk ved bruk av personlig BankID.

Du mottar engangskoden via SMS til det mobilnr som du registrerte i søknaden.
Tast inn den engangskode som du har mottatt på SMS.