Ved inngåelse av avtale om Eurocard Corporate Gold med personlig ansvar kreves det at en ansatt/firmarepresentant signerer på vegne av firmaet. For å signere elektronisk må personlig BankID/BankID for mobil benyttes.

Maks 21 tegn

Kontroller at firmaets adresse er korrekt.

Kontroller at postnummer er korrekt

Kontroller at Poststed er korrekt


Personlig informasjon – Ansatt/firmarepresentant


DDMMÅÅXXXXX

Fødselsnummer inneholder 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Fødselsnummeret må inneholde 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Fornavnet må bestå av minimum to bokstaver

Etternavn må bestå av minimum to bokstaver.

Obligatorisk informasjon. Vennligst kontroller at e-postadressen er korrekt

Landkode (F.eks. +47) mangler eller er feilaktig

F.eks. 44556677

Obligatorisk informasjon. Mobilnummer mangler eller er feilaktig.

Du skal nå signere med BankID for å opprette avtale om Eurocard med privat ansvar for bedriften. Det har ingen praktisk betydning om avtale på samme org. nummer eksisterer fra før. Etter signering skal du enten søke om kort til deg selv eller sende en søknad til en kollega (avhengig av om du har satt kryss i boksen "Bestiller du kort til deg selv?"). Når søknad om det første kortet på avtalen er fylt ut og signert, vil du motta en link til bedriftens søknadsskjema som kan distribueres til andre ansatte i bedriften som trenger kort.

Kun daglig leder/prokurist kan fylle ut søknaden og signere denne elektronisk ved bruk av personlig BankID.

Du mottar engangskoden via SMS til det mobilnr som du registrerte i søknaden.
Tast inn den engangskode som du har mottatt på SMS.