NEF - NORGES EIENDOMSMEGLERFOR


Les mer om de ordinære betingelser og kostnader som gjelder for ditt kort, og se regneeksempel på effektiv rente under pris og vilkår.

DDMMÅÅXXXXX

Fødselsnummer inneholder 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Fødselsnummeret må inneholde 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Plass til 22 karakterer på kortet (for- og etternavn)

Fornavn mangler

Etternavn mangler

Landkode må oppgis. For Norge gjelder +47

Opplys mobilnr uten mellomrom og bindestrek.

Husk å opplyse ditt mobiltelefonnr. Sifrene tastes inn uten mellomrom.

Landkode må oppgis. For Norge gjelder +47

Opplys telefonnr - arbeid uten mellomrom og bindestrek

Husk å opplyse ditt telefonnr - arbeid

F.eks: Statsminister, høyesterettsdommer eller general/admiral
F.eks: Norge, NATO, EU
Årslønn, brutto, f.eks 300000.

Bruttoårslønn, f.eks 300000. Brutto årslønn er lønn før skatter og avgifter er trukket fra.

Du må angi din brutto årslønn.

Hva er husstandens samlede formue?

Hva er din husstands totale gjeld? Lån til hus, bil, studier og forbrukslån skal opplyses.

Du må oppgi din totale gjeld. Lån til hus, bil, studier og forbrukslån skal opplyses.

Du må angi verdi 1-100 uten et prosent tegn.

Jeg har allerede følgende kredittkort

Du må angi din nåværende stilling hos arbeidsgiver.

Maks. 14 karakterer.

Ansattnummer benyttes i forbindelse med eventuelle integrasjoner til reiseregningssystem.

Du må fylle ut feltet for Ansattnummer.